FROLAND PARKERINGSLAG

Din overskrift

Viktig informasjon. 27.04.21.

No må alle som har snøscooter på parkeringsplassen sjå til den. Det er sterk smelting og scooteren kan lett velte. Det var ein velta i dag, men fleire er i faresonen. 🤩🤩

Din overskrift

Årsavgift.

Det er no sendt ut faktura for årsavgifta for 2020/2021

Ver greie og betal slik at ein slepp å sende purringar. Mesteparten har betala, men det er fortsatt nokre som gjenstår.  🙂

Styre Froland parkeringslag

Eldar Vistad

Tlf. 99381406

Leiar

Ingrid Ringhus Nordbø

Tlf.

Kasserar

Einar Slettetveit

Tlf.

Styremedlem

Inge Mostøyl

Tlf. 99202512

Varamedlem

Bente Lippert

Tlf. 91154412

Varamedlem