Standard side

Status på vegen

Viktig melding.

Frå og med fredag 22. juli blir det utført litt vedlikehald på vegen frå Lukehuset og innover til Vebrensdalen. Arbeidet vil vare fram til måndag eller tyrsdag. 

Det er utskifting av stikkrenner og oppretting av vegen. 

Det må påreknast noko ventetid. 

Ha ei flott helg. 🙂🙂🙂

Mandag 16.05.22. 

No er vegen open for vanleg ferdsel 🙂. Tyngre kjøretøy bør/må vente 1 veke slik at vegen turkar opp. 😠

Det ligg att litt sno av og til, men ver forsiktige når de passerar desse plassane. 

Ynskjer alle ei fin 17 mai feiring. 🙂

Fredag 13.05.22. I dag brøyta me vegen der det var litt sno oppå isen. Der det er sno er på dei vanlege stadane. Med god varme og finver kan nok vegen opnast om ikkje så lenge. Det blir ny inspeksjon og vurdering 16.05.22. Vegen blir fortsatt stengt. 

På sundag 8. mai var Gunnar Øverland innover ein tur for å sjå på statusen av vegen. Han melder om at det er att litt sno enkelte plassar. På vegen frå Kilerova og inn til Vaddeflotti er det litt sno.

Styre vil sjå på situasjonen i denne veka for å vurdere om me skal brøyte litt. Så snart me veit noko nytt vert det informera om dette på denne sida. 

Informasjon

Protokol fra årsmøte 2021

Overskrift